Målet med kurset er å gi sykepleiere og vernepleiere som yter helsehjelp i kommunehelsetjenesten en oppfriskning i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Det er viktig at sykepleiere og vernepleiere får mulighet til å holde seg oppdatert. 

Om dette kurset

Hensikten med kurset er å sikre at sykepleiere og vernepleiere i kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig teoretisk kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte.

Temaene du skal igjennom er:
1: Generell del
2: Farmakologiske prinsipper
3: Legemiddelformer
4: Tilberedning av legemidler
5: Medikamentregning
6: Test

 Testen består av 25 spørsmål som er hentet fra de 5 leksjonene. Du må ha 80 % riktig for å bestå kurset. Kursbevis skrives automatisk ut når du har bestått testen.

Sist oppdatert
07.11.2019
Forutsetninger
Oppfriskningskurs for sykepleiere og vernepleiere
Produsert av
Stavanger kommune, Trondheim kommune, Nome kommune, Sykehusapotekene avd. Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst.
Tidsbruk
5 timer
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger