Medisiner

Kurs i legemiddelhåndtering finnes i den nasjonale katalogen i KS Læring. 

  • Velg menyen |Katalog|Kurskategorier|Helse og velferd|
    eller
  • Gå via direktelenke til kurset.

Passeringstest for sertifisering organiseres og avtales med din nærmeste leder.