Målgruppe: Nettkurset gjelder for personell i brann- og redningsvesen som skal innrapportere hendelser i BRIS.

Læringsmål: 
Etter fullført kurs skal du kunne fylle ut rapporter i BRIS.

Kursbeskrivelse: 
Kurset gir en innføring i bruken av BRIS.

Starte kurset / påmelding:
Trykk på knappen "Gå til påmelding" for å starte kurset. Du vil umiddelbart bli registrert som deltaker, og motta en e-post-bekreftelse.

Tekniske krav:
Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 eller nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.

Under ser du et eksempel på en videorute. Akkurat her er det en video fra Vimeo, men du bytter det enkelt ut med en lenke til en video fra f.eks. Vimeo eller YouTube og da vises den her. Det er faktisk bedre enn å laste videoen opp i KS Læring - siden Vimeo og Youtube er mye flinkere til å tilpasse videoens kvalitet og format til hva brukeren kan se. Du slipper å tenke på det.


Dette kurset fokuserer på de aller viktigste elementene når det gjelder behandling av personopplysninger i offentlig virksomhet. I kurset får du blant annet lære viktige begrep som er bra å kjenne til, hva en personopplysning er og hvordan du skal handle i ditt daglige arbeid. Kurset avsluttes med en kunnskapstest.


Mål med kurset


Dette kurset er meint for alle nytilsette i Suldal kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vita som tilsett i Suldal kommune.


Om kurset

Kurset er delt inn i fem delar med ulike leksjonar. Det tek mellom 30-60 minutt å gjennomføre kurset.


Etter å ha vore igjennom heile kurset vil du få opp ein passeringstest som skal svarast på. Testen krev eit resultat på 80% for at kurset skal verta rekna som fullført.Dette kurset har som fokus å gi opplæring i bruken av Pasient Spesifikk Funksjonsskala ( vidare referert til som PSFS) som eit kartleggings-/vurderingsverktøy. 

Kurs er delt i dei følgjande temaa:

  1. Forhold mellom PSFS, oppfølgingsteamet, og pilotprosjektet
  2. Skildring av PSFS
  3. Døme (barn, vaksne, eldre)
  4. Oppfølgingsprosessen 

Om dette kurset

Målgruppe: Nettkurset er mest hensiktsmessig for dei som har rolla som koordinator men kan vera nyttig for alle som deltar i eit oppfølgingsteam. 

Læringsmål: Etter fullført kurs skal du som koordinator kunne ha godt kjennskap om korleis du nyttar PSFS for å trekka fram dei viktigaste tinga å fokusera på i oppfølgingsteamet. 

Målet med kursa er å :

  1. skildra verktøyet PSFS, og korleis nytta det i praksis
  2. forklara forholdet mellom PSFS og "Strukturert Tverrfaglig Oppfølgingsteam"  - pilotprosjektet
  3. understreka viktigheita av brukarmedverkand i oppfølgingsprosessen
  4. styrka din kompetanse i rolla som koordinator


Visma BI er Kragerø kommunes verktøy for oversikt over sykefravær, økonomi, innkjøp/faktura og rapporter.

Om dette kurset

Dette nettkurset tar deg gjennom de enkleste trinnene og oversiktene i BI. Det starter med hvor du finner Visma BI på vårt intranett. Deretter vil du få skjermbilder av de ulike funksjoner og muligheter BI vil gi deg som leder. Her kan du lese mer om Visma BI.