Arbeidsplan

  • Arbeidsplanadministrasjon
  • Opprette enkeltoppdrag
  • Opprettelse og endring av faste oppdrag


Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere må ha.

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle medarbeidere som behandler sensitive opplysninger må ha.

Mål med kurset


Dette kurset er meint for alle nytilsette i Hjelmeland kommune. Kurset inneheld ikkje eit fullstendig læringsløp, men gjennomgår det viktigaste du treng å vita som tilsett i Hjelmeland kommune.

Bilder frå HjelmelandOm kurset

Kurset er delt opp i fire delar:

Del 1 - Innleiing

Del 2 - Ditt arbeidstilhøve i Hjelmeland kommune

Del 3 - Retningslinjer og reglement

Del 4 - Informasjonstryggleik og personvern