Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Om dette kurset

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Om dette kurset

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Om dette kurset

Dette kurset er laget av Valgdirektoratet og inneholder opplæring for valgmedarbeidere.

Om dette kurset

Kurset inneholder følgende leksjoner:

  • Generelle prinsipper for stemmegivning
  • Forhåndsstemmemottaker: Stemmegivning legges rett i urnen
  • Forhåndsstemmemottaker: Stemmegivning mottas i konvolutt
  • Ambulerende stemmegivning
  • Stemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner
  • Stemmemottaker på valgting: Kommuner med papirmanntall
  • Stemmemottaker på valgting: Kommuner med elektronisk avkryssing i manntall

Kurset inneholder også noen webinarer og opptak fra samlinger.