KS Læring benyttes av Malvik kommune for e-læring og kursoversikt.

Om dette kurset

Dette er et kurs som tar for seg kvalitetssystemet vårt Compilo. I dette kurset få du en grunnleggende gjennomgang av de viktigste funksjonene i Compilo. 

Kurset er ment for ansatte i Malvik kommune.


Innhold

Dette kurset er delt inn i åtte deler: 

1. Kvalitetssystem

2. Startsiden i Compilo

3. Melde avvik

4. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

5. Hvordan finne dokumenter

6. Mobilutgave av Compilo

7. Opplæring og hjelp  

8. Avslutning

Skriv en kort kurspresentasjon her. Den bør være på et par tre linjer med tekst og vil vises øverst på kursets hjemmeside. Tenk på det som en appetittvekker som gjør at kursdeltakeren umiddelbart forstår om dette kan være noe av interesse.

OBS for at du ikke publiserer kursets forside før kurset er klar til å vises i kursoversiktene. Du kan fylle ut alt på kursets forside nå, men ikke bytt status til "Vis" før kurset er klart til påmelding.

Om dette kurset

Skriv en lengre kurspresentasjon her. Denne kurspresentasjonen bør være mer omfattende, men fortsatt skrevet slik at den er kortfattet, presis og tydelig beskriver kursets mål, innhold og forventet utbytte. Den bør gjøre det tydelig hvem kurset trolig passer best for.


Dette kurset gir deg en innføring i grunnleggende funksjonalitet i Profil. 

Kurset tar ca 60 minutt å gjennomføre.


                                                 E-lærings kurs hjelpemidlermalvik kommune Malvik Kommune

Kommunen er pålagt å sikre at alle dere som arbeider innen oppvekst og kultur i Malvik får opplæring i og kunnskap om hvordan vi skal:

  • trygge barn, elever, foresatte og ansatte når barnehager og skolene åpnes igjen
  • arbeide med smittevern for å begrense

Opplæringen starter med at du:

  • leser Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020

Deretter:

  • går du gjennom læringsløypa i denne presentasjonen

Noter ned eventuelle spørsmål som dukker opp underveis. Styrer/virksomhetsleder vil legge til rette for at dere kan levere eller skrive inn spørsmål i et digitalt dokument. Kommuneledelsen vil videre organisere arenaer for at dere skal få svar på disse spørsmålene. Kommuneoverlegen vil sammen med helsesykepleiere kunne bistå her.Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Om dette kurset

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Om dette kurset

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kurset gir grunnleggende kunnskap som alle ledere må ha.

Om dette kurset

Kurs i Malvik kommunes rekrutteringssystem JobbNorge. 

Kurset er beregnet på nye medarbeidere i kommunen. Kurset inneholder ikke et fullstendig opplæringsløp, men gjennomgår det viktigste du trenger å vite som nyansatt i Malvik kommune.

Om dette kurset

Kurset er delt opp i fem deler:

Del 1 - Innledning
Del 2 - Styringsdokumenter og retningslinjer
Del 3 - Informasjonssikkerhet
Del 4 - HMS
Del 5 - Avslutning