Dette er et forum for kommunene som har avtale om vedlikehold og support rundt legemiddehåndteringskurset og passeringstestene som er tilgjengelig på KS Læring

Dette er et forum for alle kommuner som har startet opp med kompetansepakker på KS Læring.

Dette er et forum for alle kommuner som bruker legemiddehåndteringskurset som er tilgjengelig på KS Læring, og som vedlikeholdes av de samme kommunene.

Forum for KS Læring er et sted hvor du som har rollen Superbruker/Kursoppretter eller Kursansvarlig/Instruktør kan diskutere og utveksle idéer og erfaringer med andre som har samme rolle som deg.

Om dette kurset

Når alle kursadministratorer bidrar med spørsmål, svar og innspill kommer dette til å bli et flott oppslagsverk med tiden.

HUSK: Skriv en dekkende overskrift/tittel slik at vi alle ser hva det dreiser seg om uten å måtte åpne innlegget ditt.

Lykke til!