Dette er et kurs i LIFT økonomi- og regnskapssystem for merkantile eller andre ansatte som har behov for denne type kurs.