På dette frokostseminaret vil vi ha fokus på hvilke rolle leder har når en medarbeider vurderer å gå av med pensjon.

Det vil være en gjennomgang av regler og rutiner knyttet til dette.