Kurs for ansatte i Barne- og familietjenesten, helse- og avlastningstjenesten, skole, barnehage og ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten (som jobber med barn) som er oppnevnt som koordinator etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Målgruppe: Ansatte som er oppnevnt som koordinator