Workshop for skoler. Timeplanlegging i Vigilo produksjonsmiljø for neste skoleår. 

Deltakere som ikke har vært på tidligere kurs vil få tilgang i løpet av kurset.