Kurset skal gi deg en grunnleggende innføring i kommunens prosedyre for oppfølging av sykemeldte medarbeidere, samt kjennskap til samarbeidsaktører og ulike relevante tiltak i sykefraværsoppfølgingen.

Kurset er for ledere med personalansvar.