Du har nylig gjennomført nyansatt kurs i KS Læring. Der fikk du informasjon om:

  • Bakgrunn og hensikt med HMS 
  • Målsetting helse, miljø og sikkerhet
  • Kort om HMS-arbeid og avviksmeldinger

I dette kurset vil du få en innføring i diverse HMS-rutiner, som det er nyttig for deg å ha kjennskap til.