Workshop for skoler. Timeplanlegging i Vigilo produksjonsmiljø for skoleåret 19/20.


Deltakere som ikke har vært på tidligerer kurs vil få tilgang i løpet av kurset.