Innføring i Vigilo for nye ledere og merkantile som ikke har fått tilgang.

Vi går igjennom grunnleggende funksjonaliteter og viser litt hva som kommer.

For å få tilgang til rollen "Leder skole" er det et strengt krav om opplæringskurs i forkant.

Tilgang gis i løpet av kurset.


Ta med egen PC.