Viewing 4938 results
Clear filters


Course start date
From
 
 
 
To
 
 
 

Kursformater

Målgruppe

Tema

Tilbyder

Lisens


Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for idrettsfag 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 30.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for opplæring av språklige minoriteter 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for naturfag ST 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for Media og Kommunikasjon 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

KS
Nettverkssamling for kroppsøving 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for Bygg- og anleggsfagene 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for Helse- og Oppvekstfag 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for Hverdagslivstrening 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling DH/KDA 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018

Deadline: 24.09.2018

Trondheim kommune
2018.11.19 HDR-demens (Trondheim kommune)

Start date: 19.11.2018

Tromsø kommune
IKT-Konferansen 2018 for Tromsøskolen 19.11.2018

Start date: 19.11.2018

Deadline: 30.10.2018

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Nettverkssamling for matematikk og naturfag yrkesfag 19.-20.11.18

Start date: 19.11.2018