Viser 6911 treff
Fjern filtre


Kompetansetiltak
Fra
 
 
 
Til
 
 
 

Kursformater

Målgruppe

Tema

Tilbyder

Lisens


Stavanger kommune
ICDP-opplæring for barnehageansatte høsten 2019

Startdato: 30.09.2019

Røyken kommune
HLR kurs 30.10.19

Startdato: 30.09.2019

Påmeldingsfrist: 30.10.2019

Askøy kommune
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeid - 01.10.2019

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 20.09.2019

Sandnes kommune
01.10 - Oppfriskningskurs i livredning

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 01.10.2019

Skien kommune
Frokostseminar - leder som prosessveileder i oppfølging av medarbeide ...

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 27.09.2019

Bamble kommune
Grunnkurs P360 01.10.19

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 28.09.2019

Bergen kommune
Ledelse, personaloppfølging og bruk av virkemidler i personalsaker 01 ...

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 27.09.2019

Vennesla kommune
Gruppesamlinger for enhetsledere 10-faktor

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 01.10.2019

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan
Etterutdanning av lærere og skoleledere på skolene i Tromsø (Kongsb ...

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 26.09.2019

Sandnes kommune
01.10 - Resultat av lønnsoppgjør og de lokale forhandlinger

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 30.09.2019

Ringerike kommune
Taushetsplikt og deling av informasjon i et tverrfaglig samarbeid

Startdato: 01.10.2019

Påmeldingsfrist: 20.09.2019

Gran kommune
Informasjonssikkerhet for ledere - Gran kommune

Startdato: 01.10.2019