Viser 13978 treff
Søk i KS Læring
Fjern filtre


Kompetansetiltak
Fra
 
 
 
Til
 
 
 

Kursformater

Målgruppe

Tema

FNs bærekraftmål

Tilbyder

Lisens


Lillestrøm
11.1 Nettverk for sosiallærere

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
11.3 Nettverk om elever med utviklingshemming eller store lærevansker

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
3.5 Nettverk for språk- og leseveiledere

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
11.4 Nettverk for tegnspråk for tegnspråk og norsk med tegnstøtte

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
11.5 Kurs om bekymringsfullt skolefravær og skolevegring

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
3.7 Webinar om Startpakken til Aski Raski

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
3.8 Webinar om praktisk bruk av Aski Raski i klasserommet

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
11.6 Kurs om reguleringsstøttende læringsmiljø – når følelsene ...

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
11.7 Kurs om tilrettelegging for elever med Tourettes syndrom

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
3.9 Spørretimer med Aski Raski

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
11.8 Kurs om elever med autismespekterforstyrrelser - forståelse og t ...

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022

Lillestrøm
7.1 Nettverk for rådgivere på ungdomstrinnet

Startdato: 01.09.2022

Påmeldingsfrist: 01.09.2022