PRINCIPAL LEADERSHIP - A leaders role in moving their school towards a culture of Collaborative Inquiry

v/Suzanne Molitor & Carol Chapman, University of Toronto, OISE,  Ontario- March 2018.

KS BTV har gleden av å presentere film, powerpoints, verktøy og dokumenter  produsert på 2-dagerskurs for rektorer  og lærerteam  i ungdomsskole/ videregående skole i  Vestfold og Telemark mars  2018.

Nytte: Kurset kan tas i egen kommune/ i samarbeid ved å ta ut powerpoints/ oversettelser, kjøre filmsnutter og legge opp til refleksjonsøkter. Evt kan man engasjere KS Konsulent som fasilitator.

The intent is to deepen the knowledge around doing the Collaborative Inquiry


LEARNING OBJECTIVES: Participants will:

Day 1:

·       Be able to demonstrate the skills to create a professional learning community that is based on mutual trust and common purpose

·       Be able to lead the co-assessing and co-planning of student work within a team of school educators

·       Co-develop an inquiry based on “If we …. then ….”

Day 2:

·       Be able to demonstrate the skills to create a student based inquiry in their classrooms

·       Be able to use the steps for planning a student based inquiry to co-develop ab inquiry that improves student engagement and incorporate student voice.

·       Be able to apply the 6 C`s framework to the classroom and school-based context

Kurset er lagt opp slik: Practical workshops for school prinipals/schoool leaders and a small team of 2-4 key teachers on collaborative inquiry,

Om dette kurset

Vi har lykkes i å hente inn ressursperson fra University of Toronto i Canada v Suzanne Molitor and Carol Chapman. De har god erfaring med og kunnskap om å innføre og gjennomføre bygging av kultur for Collaborative Inquiry/ Profesjonsutvikling i Toronto, samt at de formidler temaet til land over hele verden.

Canada/ Ontario har jobbet med å forbedre sine 5000 skoler gjennom mange år; systematisk, i samarbeidets ånd og forskningsbasert med professor Michael Fullan som faglig mentor.

Vi ser på internasjonale målinger at de har lykkes. Canada er et multikulturelt samfunn som i tillegg har en urbefolkning som delvis mangler skriftspråk. De tenker barn, skole, samfunn, verdier, likeverd, inkludering og utvikling på en måte som er sammenlignbar med Norge. De har jobbet utrolig samlet, målrettet, systematisk og forskningsbasert over 10 år.

Dr. Beverley Freedman, som har kurset oss i norske klasserom med Learning walks siden 2015, bidrar inn med kunnskap om våre skoler og klasserom. På den måten får ressurspersoner fra Universitetet i Toronto et unikt bakteppe for å legge opp det faglige innholdet slik at det er særlig nyttig for oss. Vi kan virkelig anbefale å bruke ressursene som ligger her på KS Læring.

KS Konsulent: KS Konsulent har fulgt kursene «live» i samarbeid med KS BTV. Flere av KS Konsulent sine medarbeidere på skole/ barnehageområdet er av OISE gitt anledning til å bruke ressursene på KS Læring i samspill med egne erfaringer og kunnskap slik at kurset kan legges opp i en kombinasjon av norsk og engelsk språk på « hjemmebane». Kurset vil da i stor grad kunne dekkes av OU midler. KS Konsulent kan også bistå kommuner som ønsker hjelp til å implementere kunnskapen i egen kommune på lang sikt.

Ta kontakt med ann-kariin.iversen@ks.no og/ eller dag.langfjaeran@ks.no for mer info.

Forskning: Det som formidles her finner man igjen essensen av i Michael Fullan og Joanne Quinn`bok: Coherence / Koherens i skoleutviklingen. Kommuneforlaget.

 Fullan: https://www.youtube.com/watch?v=B60UGs90RW8.

Fullan: https://www.youtube.com/watch?v=uzT06CjqdHk

Her finner du filmer som gir kunnskap om Ontario og inspirasjon:

https://youtu.be/nSNIG6pjbSQ (utdrag av film tatt av Robert Lie Pettersen, utviklingsveileder i Telemark under KS BTV studietur til Toronto 2015).


Kommentarer og konstruktive opplevelser ift. kurset oppfordres å sendes til ann-kariin.iversen@ks.no

Videoproduksjon er utført av Left Eye v/Audun Eftevåg

 

Vennlig hilsen Ann-Kariin Iversen KS BTV

Mobil 95938133 post: ann-kariin.iversen@ks.no


Sist oppdatert
22.11.2018
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs