Mennesker med PC rundt et bord. Stock Photo

Arbeidsmiljøet i Bergen kommune er komplekst og krevende for både ledere og verneombud.

Vi setter fokus på hva Internkontroll HMS er og hva verneombudene sin rolle e ri dette arbeidet.  Kurset gir ferdigheter i å bidra i Internkontroll arbeidet på dalig basis og i intern årlig HMS-gjennomgang.

Vi vil særlig bruke tid på:

  • Internkontroll sin rolle i Systematisk HMS-arbeid
  • Metoder i arbeidet
  • VO sin rolle
  • Kravene til Internkontroll ( ytre og indre krav )

Om dette kurset

Målgruppe: Alle verneombud i Bergen kommune.  Modulen behøver ikke tas i en bestemt rekkefølge!  Dersom det er lenge siden verneombudet tok modulen kan den gjerne tas om igjen grunnet kursutvikling.

Læringsmål: Etter kurset skal du oppleve å ha større trygghet i arbeidet med Internkontroll HMS

Kursbeskrivelse: 

Arbeidsmiljøet i Bergen kommune er komplekst og krevende for både ledere og verneombud.

Vi setter fokus på hva Internkontroll HMS er og hva verneombudene sin rolle e ri dette arbeidet.  Kurset gir ferdigheter i å bidra i Internkontroll arbeidet på dalig basis og i intern årlig HMS-gjennomgang.

Vi vil særlig bruke tid på:

  • Internkontroll sin rolle i Systematisk HMS-arbeid
  • Metoder i arbeidet
  • VO sin rolle
  • Kravene til Internkontroll ( ytre og indre krav )

Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til påmelding".


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
 For aktiv e-postadresse skriv: mailto:hmskonsern@bergen.kommune.no


Forutsetninger
Gjennomført Grunnkurs i arbeidsmiljø - ikke eldre kurs enn 5 år. Ta evt et "Oppdateringskurs" fore å friske opp et eldre grunnkurs.
Produsert av
HR-seksjonen, Bergen kommune
Kurssted
Grand hotell Terminus, Bergen
Tid fra - til
15.11.2016 kl. 08:30 - 15.00
Intern pris
700
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 22
Påmeldingsfrist
14.11.2016