19. november: Ann S. Michaelsen er pedagogisk utviklingsleder ved Sandvika videregående skole og har blant annet gitt ut bok om digital teknologi for å fremme elevenes læringsutbytte.

20. november: Nils Håkon Nordberg holder kurs om hvordan vi kan vurdere elevene uten prøver.  

Om dette kurset

Ann S. Michaelsen


Vi er så heldige å ha fått Ann S. Michaelsen til å holde kurs/workshop for oss 19.11. Ann S. Michaelsen jobber på Sandvika videregående skole hvor hun blant annet underviser i engelsk. Hun har variert erfaring innen språk, digitalisering og utdanningsledelse, i  tillegg til at hun har bidratt på en lang rekke konferanser og workshops over hele verden.  Hun har også lærerblogg og fikk den pris for "Best English Education Site"i 2018  . Dere finner bloggen her.

Ann S. Michaelsen har også gitt ut to bøker:  "Connected Learners", som hun skrev sammen med sine 27 elever i engelsk i 2013 om deres bruk av teknologi i klasserommet. I 2015 ga hun ut "Det digitale klasserommet" , og det er denne boken som vil være utgangspunkt for hennes bidrag på nettverkssamlingen.

Skolene oppfordres til å kjøpe inn og lese "Det digitale klasserommet" i forkant av nettverkssamlingen. Dere finner boken her.Nils Håkon Nordberg (49) jobber som lektor ved Drammen videregående skole, og har 15 års erfaring i skolen. Han har også bakgrunn som journalist, forfatter, forlagsredaktør og brettspillutvikler. Nils Håkon tok master i IKT-støttet læring ved Oslo Met i 2015, med fokus på vurdering for læring. Han har jobbet prøveløst de siste fire årene, etter å ha innsett at han ikke klarte å gi tilbakemeldinger etter prøver som var nyttige for elevene frem mot neste prøve.

På dette kurset skal vi utforske alternativer til prøver, og samtidig se på noen av de mange mulighetene som den nye teknologien gir oss når det gjelder dybdelæring, vurdering for læring og varierte vurderingsformer.

Vi skal se på fagartikler og prosesskriving, presentasjoner 
og hverandrevurdering gjennom bruk av videoverktøy. Vi ser også på nye muligheter for elevmedvirkning gjennom digitale hjelpemidler som peardeck og quizlet, med mer. 

Målet er at vi på denne kursdagen skal få testet ut mange forskjellige didaktiske metoder, og sitte igjen med tre-fire nye verktøy som vi kan ta i bruk allerede neste dag i vår lærerhverdag.

Kurset er rettet spesielt mot språkfagene på videregående, og går rett inn i det som vektlegges i forbindelse med fagfornyelsen i videregående frem mot 2020: Fokus på de store spørsmål, å lære seg å lære, tverrfaglighet, elevrelevans og dybdelæring.  

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Heggen videregående skole, Troms fylkeskommune
Kurssted
Heggen videregående skole
Tid fra - til
19.11.2018 kl. 10:30-16:00 20.11..2018 kl. 08:30-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset
Påmeldingsfrist
24.09.2018