Dette kurset er flyttet - følg lenke til kurset her hvis du skal ta kurset for første gang eller på nytt.


Velkommen til e-læringskurset Dette må jeg kunne - Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid. 

Kurset gir en kort innføring i fagtemaer en bør ha kunnskap om for å arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å gi deltageren faglig basiskunnskap og inspirere til videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp. 

Kurset består av fire moduler:

Modul 1 - Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
Modul 2 - Forutsetninger for gode tjenester
Modul 3 - Sykdommer hos eldre
Modul 4 – Omsorg - sentrale temaer


Sist oppdatert
28.10.2022
Læringsformat