Velkommen til e-læringskurset Dette må jeg kunne - Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid. 

Kurset gir en kort innføring i fagtemaer en bør ha kunnskap om for å arbeide i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å gi deltageren faglig basiskunnskap og inspirere til videre opplæring. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp. 

Kurset består av fire moduler:

Modul 1 - Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
Modul 2 - Forutsetninger for gode tjenester
Modul 3 - Sykdommer hos eldre
Modul 4 – Omsorg - sentrale temaer


Sist oppdatert
31.03.2022
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen Helse og omsorg
Produsert av
Aldring og Helse med støtte fra Helsedirektoratet
Tidsbruk
Ca 7 timer
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger