Målfrid Bleka

Fagdag i Grieghallen 11.11.2016 for ansatte i barnehager i Bergen.

Dagen starter med en parallellsesjon kl. 8:30-11:30. Rom: Klokkeklang:

  • "Arbeide for et inkluderende fellesskap" v/Målfrid Bleka

Siste del av dagen  er hovedforedrag kl. 12:30-15:30. Rom: Peer Gynt:

  • "Fremtidens barn i fremtidens barnehage - hvilken vei vil vi gå?" 
    v/Sigurd Aukland


Om dette kurset

Målgruppe: Barnehageansatte i Bergen

Parallellsesjon v/Målfrid Bleka. 

Arbeide for et inkluderende fellesskap!

Målfrid vil gjennom praksisnære problemstillinger og gode eksempler presentere ulike måter å arbeide med å synliggjøre mangfold og anerkjenne barns identitetsutvikling. 
Flerspråklig arbeid med eller uten flerspråklige assistenter, hvordan kan vi få det til? Hvordan skape inkluderende lekemiljøer? Hvordan kan vi samarbeide bedre med foreldre?

Kontaktinformasjon til kursarrangør:  Hilde Gunnarson


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Seksjon barnehage, Bergen kommune
Kursansvarlig
Kurssted
Grieghallen, Bergen
Tid fra - til
11.11.2016 8:30-15:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
30 av 160
Påmeldingsfrist
31.10.2016