Terje Melaas og Stig Torsteinsen

Kurset er for ansatte i barnehager i Bergen.

Dagen har to foredrag:

 • "Se barnet innenfra" v/Stig Torsteinsen
 • "Starte, verne og videreutvikle leken" v/Terje Melaas

De samme foredragene holdes også på Scandic City Hotel.


Om dette kurset

Dagen har to foredrag:

 • "Se barnet innenfra" v/Stig Torsteinsen
  Barna trenger sensitive og varme voksne rundt seg, både hjemme og i barnehagen.  Gjennom teori og gode praksiseksempler får vi innsikt i  viktigheten av å jobbe med vår tilknytning til barnet og vår evne til  empati.
  Trygghetssirkelen tar utgangspunkt i forskning på sammenhengen mellom trygg tilknytning og god psykisk helse hos barnet.  Forelesningen passer alle som ønsker å lære noe om psykisk helse, tilknytning og regulering av emosjoner.
 • "Starte, verne og videreutvikle leken" v/Terje Melaas.
  Hvordan er det mulig å veilede barn i å starte en lek? Hvordan verne leken og videreutvikle den leken de allerede leker?
  Denne kunnskapen er en nødvendig profesjonskompetanse hele personalet må ha for å støtte barns lek. Medvirkning og danning er store begreper, og nå knyttes begrepene konkret til barns muligheter til å leke. Når personalet har denne kompetansen gir det muligheter for gode språkmiljøer, inkluderende relasjoner og  tidlig innsats


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
 Hilde Gunnarson


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Seksjon barnehage, Bergen kommune
Instruktører
Kurssted
Konsertpaleet KP1, Bergen
Tid fra - til
11.11.2016 kl. 8:30-15:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
107 av 500
Påmeldingsfrist
31.10.2016