Om dette kurset

Hva er fagfornyelsen?


Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.

Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020.

Les mer på UDIR sine nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-fornyelse-av-fagene/


KS ønsker å bidra til godt arbeid med Fagfornyelsen. 

Her samles ressurser som kan benyttes for læring, inspirasjon og refleksjon. 

Vi ønsker å legge inn mange flere ressurser. 

Bidra ved å sende ressurser som du tenker er nyttig for andre  til ann-kariin.iversen@ks.no

Med Vennlig hilsen Ann-Kariin Iversen KS BTV

Klikk på "gå til påmelding" og finn oversikt over ressursene i menyen på høyre side.

Sist oppdatert
17.04.2019
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger