Nasjonale prøver, eksempelside

Målgruppe er alle lærere som arbeider på 4. og 5. trinn i Bergen kommune.

Kurset gir mulighet til å diskutere hvordan lærere i alle fag kan bidra til økt elevkompetanse i regning innenfor områdene som nasjonal prøve måler. Det er en fordel om flest mulig lærere fra trinnet kan være med. Avdelingsleder vil være en sentral deltaker på samlingen.

Om dette kurset

Målgruppe: Alle lærere på 4. og 5. trinn ansatt i Bergen kommune

Kursbeskrivelse: 

Felles:

  • Helhetlig arbeid med nasjonale prøver. 
  • Hva måles i prøvene?
  • Analysemuligheter ved bruk av resultater i regneark og veiledninger 
  • Analyse av enkeltoppgaver/ elevprofiler

I grupper på egen skole og på tvers av skoler jobber vi med:

  • Analyse av egne resultater/ diskusjon rundt hva elevene skårer bra på og hva de skårer mindre bra på  
  • Oppfølging av resultater – Hvordan kan alle fag bidra til økt elevkompetanse i regning?
  • Planlegge regning i alle fag for neste periode
  • Systematisk arbeid med analyse og oppfølging

Kursholdere er rådgivere ved Fagavdeling barnehage og skole Monika Solvig og Janneke Tangen


Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
 Janneke Tangen


Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Seksjon skole, Bergen kommune
Kurssted
Tabernaklet, Bergen
Tid fra - til
14.11.2016 kl. 9:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
37 av 150
Påmeldingsfrist
13.11.2016