Fagseminar for kommunalt ansatte. Tema: Negativ sosial kontroll. "Retten til å bestemme over eget liv" "Er du bekymret - ikke reis"

Om dette kurset

Fagseminaret er et tilbud fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til ansatte i Trondheim og Klæbu kommuner som jobber med integrering av innvandrere/flyktninger. Seminaret arrangeres i samarbeid med Politiet og Rådmanneni Trondheim kommune. Temaer tilknyttet negativ sosial kontroll, barneoppdragelse, barn og unges rettigheter, "falsk trygghet og brutte løfter" i forhold til ungdom som er tatt ut av Norge/ etterlatt i utlandet. Gruppearbeid med eksempler og bevisstgjøring av kommunalt ansattes rolle, ansvar og handlingsrom

Ansatte i TK og Klæbu / integrering av innvandrere

Forutsetninger
Ansatte i Trondheim kommune
Produsert av
Trondheim kommune og Klæbu kommune
Kurssted
Thon Hotell Prinsen
Tid fra - til
Thon Hotel Prinsen
Kongens gt. 30 Trondheim
14.02.2019
kl. 08:30-15:15
Tidsbruk
7 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
75 av 105
Påmeldingsfrist
31.01.2019