En riktig gjennomført dialog er et sterkt hjelpemiddel også i sykefraværsoppfølging.

Om dette kurset

En riktig gjennomført dialog er et sterkt hjelpemiddel.  Den demonstrerer at lederen tar medarbeiderens helse og arbeidssituasjon på alvor. 

Ved hjelp av 10-faktor analyse kan leder og medarbeidere etablere felles ståsted og finne bærekraftige nærværsfaktorer.

Det er de kloke grepene og måten de kommuniseres på, som får medarbeidere raskt tilbake på jobb.

Derfor gjennomgår vi steg for steg hvordan sykefravær kan reduseres gjennom en empatisk, konstruktiv og profesjonell dialog. 

Og vi skiller mellom tre samtalekategorier på dette kurset:

  • Medarbeideren som gjør det vanskelig (finner ikke lyset i tunnelen)
  • Medarbeideren som har det vanskelig (arbeidsmiljøproblemer, arbeidsoppgaver, arbeidstid eller lignende.
  • Medarbeideren som får det vanskelig (blir «hengende etter» på grunn av hyppige eller langvarige sykefravær)


Alle samtalens stadier gjennomgås nøye, fra forberedelse gjennom innledning til avslutning og oppfølging.
Forutsetninger
Leder med personalansvar
Produsert av
KS Agenda AS
Tid fra - til
01.10.2019 kl. 09:00-16:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
12 av 30
Påmeldingsfrist
20.09.2019