Det vil bli en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan lage arbeidslister i Gerica for en bruker, samt hvordan generere inn arbeidslister.

Om dette kurset

Kurset blir en blanding av egenaktivitet og forelesning. Det er tilgang til kurs-PC for alle deltakere. Det vil bli gitt rom til å diskutere problemer/problemstillinger rundt dette å lage arbeidslister.

Målgruppe: Arbeidslisteskrivere

Prerequisites
Gode kunnskaper om bruken av Gerica
Produced by
Enhet for service og internkontroll, Trondheim kommune
Location
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Time from - to
18.02.2019 kl. 08:30-11:30
Course Type
Event
Available seats
9 of 12
Deadline
14.02.2019