Dette kurset består av fire e-læringsmoduler som ivaretar alle målgruppers grunnleggende behov for opplæring i IPLOS. Disse modulene er:

  • IPLOS - Introduksjon
  • IPLOS - Videregående
  • IPLOS - Case 
  • IPLOS - Beslutningsstøtte

Om dette kurset

IPLOS- Introduksjon

I denne modulen skal du få en grunnleggende forståelse av formålet med IPLOS, og IPLOS som verktøy i saksbehandlingen

IPLOS - Videregående
Denne modulen er en introduksjon av de ulike opplysningene i IPLOS, innføring i bruk av IPLOS som dokumentasjonsmetode og bruk av veileder for registrering (IS- 1112). Det er også lagt inn 2 case for å øve på skårmetodikken
IPLOS - Case 
I denne modulen blir du kjent med Mats, en 11 år gammel gutt med barneautisme. Etter å ha gjennomgått caset skal du gjøre en vurdering av bistandsbehovet til Mats
IPLOS - Beslutningsstøtte

Denne modulen fokuserer på personvern og informasjonssikkerhet, veiledning i IPLOS sumrapporter, samt IPLOS og samhandlingsreformen

Sist oppdatert
04.02.2019
Forutsetninger
Personell i kommunale helse- og omsorgstjenester
Produsert av
Helsedirektoratet
Tidsbruk
-
Beregnet arbeidsmengde
-
Læringsformat
Nettkurs
Ledige plasser
Ubegrenset
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger