Utvidet kunnskap om bruk av Gerica, bli kjent med og lære seg rutiner som gjør avdelingslederen i stand til å utøve fagansvar. Få kunnskap om ulike rapporter i Gerica og bruken av disse, Kort gjennomgang av IPLOS og ADL.

Om dette kurset

Det blir gitt rom for å utveksle erfaring som avdelingsleder. Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagprogrammet Gerica, det blir en blanding av forelesning og egenaktivitet. Det er tilgang til kurs-PC for alle deltakere.

Målgruppe: nye avdelingsledere i helse og omsorg.

Forutsetninger
Gode kunnskaper om bruken av Gerica.
Produsert av
Enhet, Trondheim kommune
Kurssted
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Tid fra - til
04.03.2019 kl. 08:30-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
10 av 12
Påmeldingsfrist
01.03.2019