Det vil bli en teoretisk og praktisk gjennomgang om hvordan saksbehandle en bruker som skal ha et vedtak på en tjeneste og ev nyregistrere en bruker.

Om dette kurset

Kurset blir en blanding av forelesning og egenaktivitet. Det er tilgang til kurs-PC for alle deltakere. Kurset vil også inneholde informasjon om ulike typer journaler og IPLOS samt ADL.

Målgruppe: Nye saksbehandlere i BFT og HVK

Forutsetninger
Kjenne til fagprogrammet Gerica.
Produsert av
Enhet, Trondheim kommune
Kurssted
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Tid fra - til
06.05.2019 kl. 08:30-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
11 av 12
Påmeldingsfrist
02.05.2019