Kurs for ansatte i Barne- og familietjenesten, helse- og avlastningstjenesten, skole, barnehage og ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten (som jobber med barn) som er oppnevnt som koordinator etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Målgruppe: Ansatte som er oppnevnt som koordinator

Om dette kurset

Kurset blir ledet av Koordinerende enhet ved Barne- og familietjenesten. Hensikt er å gi opplæring i lovverk, samt gjennomgå de gjeldende rutiner Trondheim kommune har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått.

Målgruppe: Ansatte som er oppnevnt som koordinator

Forutsetninger
Ingen
Produsert av
Barne- og familietjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
Statens Hus - møterom Rissa
Tid fra - til
20.05.2019 kl. 08:30-12:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 25
Påmeldingsfrist
15.05.2019