Informasjonssikkerhet for ledere - modul 7

Ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet er et lederansvar, men alle ansatte har også et stort ansvar for dette. Det er derfor viktig å sikre at både ledere og ansatte har nødvendig kompetanse og forståelse for området.

I mange av modulene blir ansatte oppfordret til å ta opp problemstillinger med sine ledere. For å ha tilstrekkelig grunnlag for å diskutere disse problemstillingene på eget tjenestested, bør ledere gjennomføre alle modulene i kompetanseprogrammet.

Alle ansatte skal ikke gjennomføre alle modulene, men gjennomføre de moduler som er relevant i forhold til deres arbeidsoppgaver. Det anbefales også at ledere tilrettelegger for felles gjennomgang av moduler eller filmer i ­f.eks. avdelingsmøter.

Mål

Gi ledere innføring i hvilke rolle og ansvar de har i forhold til at informasjonssikkerhet og personvern ivaretas i egen tjeneste og i kommunen som helhet.

Tid

Ca. 10 min

Film

Informasjonssikkerhet for ledere (ca. 4 min).


Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
30.09.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 10 minutter på modulen, 4 minutter på film.
Læringsformat
Nettkurs