Grunnleggende informasjonssikkerhet - modul 1

Dette er et grunnkurs i informasjonssikkerhet for alle ansatte. Kurset gir innføring i hva hver enkelt av oss kan gjøre for å bidra til at informasjon ikke kommer på avveie.

Mål: Gi alle ansatte innføring i grunnleggende informasjonssikkerhet.

Tid: ca. 20 minutter

Film: Informasjonssikkerhet for ansatte (ca. 4 min)

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
26.06.2024
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 20 minutter på modulen, 4 minutter på film.
Læringsformat
Nettkurs