Sikkerhet på mobile enheter - modul 2

I kommunen brukes smarttelefon, nettbrett eller andre mobile løsninger i mange tjenester. Her har vi tilgang til kommunal informasjon gjennom f.eks. synkronisering av e-post, pasientinformasjon, tekniske driftsløsninger, applikasjoner mv. Dette gjør at vi må ha tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie.

Mål: Ledere og ansatte skal kjenne til de sikkerhetsutfordringer vi har ved bruk av mobile enheter, og de tiltak som må gjennomføres for å ivareta sikkerheten.

Tid: ca. 10 min

Film: Sikkerhet på mobile enheter (ca. 2 min)

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
30.09.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 10 minutter på modulen, 2 minutter på film.
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
56
Deltakervurderinger
Kjempebra
29
%
Bra
38
%
Ok
13
%
Ikke så bra
5
%
Dårlig
16
%
Kommentarer
10.07.2024
07.05.2024
Kursvurderinger