Sikkerhet på mobile enheter - modul 2

I kommunen brukes smarttelefon, nettbrett eller andre mobile løsninger i mange tjenester. Her har vi tilgang til kommunal informasjon gjennom f.eks. synkronisering av e-post, pasientinformasjon, tekniske driftsløsninger, applikasjoner mv. Dette gjør at vi må ha tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre at informasjon ikke kommer på avveie.

Mål: Ledere og ansatte skal kjenne til de sikkerhetsutfordringer vi har ved bruk av mobile enheter, og de tiltak som må gjennomføres for å ivareta sikkerheten.

Tid: ca. 10 min

Film: Sikkerhet på mobile enheter (ca. 2 min)

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Last updated
27.04.2023
Produced by
KiNS, Bærum kommune og KS
Coordinator
Estimated time spent
Ca. 10 minutter på modulen, 2 minutter på film.
Course Type
eLearning
On the Average
average ratings
43
User Ratings
Excellent
30
%
Very Good
44
%
Average
12
%
Poor
5
%
Terrible
9
%
Reviews
09.05.2023
23.03.2023
Det meste var gjennomgang av normale rutiner som allerede er etablert
Course Ratings