Fysisk sikkerhet - modul 4

Både logiske og fysiske sikkerhetstiltak er nødvendig for å ivareta den samlede informasjonssikkerheten. Fysiske tiltak skal hindre at uvedkommende får tilgang til kommunens lokaler, utstyr, dokumenter mv.

Mål

Ledere og ansatte skal kjenne til hvordan fysisk sikkerhet påvirker informasjonssikkerheten og de tiltak du selv kan gjøre.

Tid

Ca. 10 min

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Last updated
18.03.2020
Produced by
KiNS, Bærum kommune og KS
Coordinator
Estimated time spent
Ca. 10 minutter
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings