Fysisk sikkerhet - modul 4

Både logiske og fysiske sikkerhetstiltak er nødvendig for å ivareta den samlede informasjonssikkerheten. Fysiske tiltak skal hindre at uvedkommende får tilgang til kommunens lokaler, utstyr, dokumenter mv.

Mål

Ledere og ansatte skal kjenne til hvordan fysisk sikkerhet påvirker informasjonssikkerheten og de tiltak du selv kan gjøre.

Tid

Ca. 10 min

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
30.09.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 10 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
36
Deltakervurderinger
Kjempebra
64
%
Bra
17
%
Ok
6
%
Ikke så bra
0
%
Dårlig
14
%
Kommentarer
14.05.2024
03.03.2024
Kursvurderinger