Utvidet personvern - modul 6

Denne modulen er beregnet på de som behandler eller forvalter særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger). Dette krever spesiell aktsomhet og kunnskap om hvordan vi som offentlig myndighet forvalter disse opplysningene.

Mål

Ledere og ansatte som behandler eller forvalter særlige kategorier av opplysninger skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta personvernet.

Tid

Ca. 15 min.

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
30.09.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 15 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
32
Deltakervurderinger
Kjempebra
38
%
Bra
34
%
Ok
6
%
Ikke så bra
6
%
Dårlig
16
%
Kommentarer
09.04.2024
04.03.2024
Kursvurderinger