Håndtering av sikkerhetshendelser

Som kommune må vi ha nødvendige sikkerhetsmekanismer på plass, men vi må også vite hvordan vi håndterer de hendelser som oppstår. I henhold til ny lovgivning har kommunen en frist på 72 timer til å melde alvorlige sikkerhetshendelser til Datatilsynet.

Mål

Alle ansatte skal vite hvordan sikkerhetshendelser skal rapporteres.

Tid

Ca. 10 min.

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Last updated
30.09.2023
Produced by
KiNS, Bærum kommune og KS
Coordinator
Estimated time spent
Ca. 10 minutter
Course Type
eLearning
On the Average
average ratings
175
User Ratings
Excellent
55
%
Very Good
33
%
Average
8
%
Poor
2
%
Terrible
2
%
Reviews
30.11.2023
30.11.2023
"Først og fremst kritikk til den latterlige platformen KS læring. Utrolig knotete med at man må ... "
Course Ratings