Håndtering av sikkerhetshendelser

Som kommune må vi ha nødvendige sikkerhetsmekanismer på plass, men vi må også vite hvordan vi håndterer de hendelser som oppstår. I henhold til ny lovgivning har kommunen en frist på 72 timer til å melde alvorlige sikkerhetshendelser til Datatilsynet.

Mål

Alle ansatte skal vite hvordan sikkerhetshendelser skal rapporteres.

Tid

Ca. 10 min.

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
08.12.2022
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Ansvarlig
Tidsbruk
Ca. 10 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
122
Deltakervurderinger
Kjempebra
56
%
Bra
34
%
Ok
6
%
Ikke så bra
2
%
Dårlig
2
%
Kommentarer
17.01.2023
"Frustrerende og tidkrevende at resultatene gang på gang ikke synes å bli registrert. Har måtte ... "
17.01.2023
Ønsker å få veiledning på feilsvarte spørsmål.
Kursvurderinger