Håndtering av sikkerhetshendelser

Som kommune må vi ha nødvendige sikkerhetsmekanismer på plass, men vi må også vite hvordan vi håndterer de hendelser som oppstår. I henhold til ny lovgivning har kommunen en frist på 72 timer til å melde alvorlige sikkerhetshendelser til Datatilsynet.

Mål

Alle ansatte skal vite hvordan sikkerhetshendelser skal rapporteres.

Tid

Ca. 10 min.

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler


Filmer

Sist oppdatert
30.09.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 10 minutter
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
187
Deltakervurderinger
Kjempebra
55
%
Bra
33
%
Ok
8
%
Ikke så bra
2
%
Dårlig
2
%
Kommentarer
14.05.2024
21.04.2024
måtte ta flere bulker flere ganger. ville ikke bli registrert.
Kursvurderinger