Personvern og informasjonssikkerhet - filmer

Det er laget fem filmer som inngår i kompetanseprogrammet. Disse kan brukes alene, eller sammen med modulene i kurset.
De egner seg spesielt godt som innledning til samtaler på avdelingsmøter eller lignende.

Filmer - tekstet versjon
  • Informasjonssikkerhet for ledere (3:55)
  • Informasjonssikkerhet for ansatte (3:41)
  • Sikkerhet på mobile enheter (2:15)
  • Løsepengevirus (1:42)
  • Phishing og falske e-poster (1:44)

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler

Filmer

Last updated
27.04.2023
Produced by
KiNS, Bærum kommune og KS
Coordinator
Estimated time spent
Ca. 15 minutter for alle fem filmene
Course Type
eLearning
On the Average
average ratings
38
User Ratings
Excellent
34
%
Very Good
32
%
Average
26
%
Poor
5
%
Terrible
3
%
Reviews
29.05.2024
04.05.2024
Course Ratings