Personvern og informasjonssikkerhet - filmer

Det er laget fem filmer som inngår i kompetanseprogrammet. Disse kan brukes alene, eller sammen med modulene i kurset.
De egner seg spesielt godt som innledning til samtaler på avdelingsmøter eller lignende.

Filmer - tekstet versjon
  • Informasjonssikkerhet for ledere (3:55)
  • Informasjonssikkerhet for ansatte (3:41)
  • Sikkerhet på mobile enheter (2:15)
  • Løsepengevirus (1:42)
  • Phishing og falske e-poster (1:44)

Om dette kurset

Personvern og informasjonssikkerhet

Som offentlig ansatt har vi alle et ansvar for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for våre brukere, innbyggere og medarbeidere.

Ny personvernforordning (GDPR) stiller krav til at alle medarbeidere gjennomfører opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Dette kompetanseprogrammet er opprinnelig utviklet i et samarbeid mellom Spitze & Co, FlotMartin og Københavns kommune. Tilpasning til norske forhold og oversettelse er et samarbeidsprosjekt mellom KiNS og Bærum kommune. KS har bidratt med økonomisk støtte, og tilgjengeliggjør kurset gjennom KS Læring.

Programmet består av totalt 8 moduler i tillegg til 5 filmer.

Moduler

Filmer

Sist oppdatert
27.04.2023
Produsert av
KiNS, Bærum kommune og KS
Kursansvarlig
Tidsbruk
Ca. 15 minutter for alle fem filmene
Læringsformat
Nettkurs
Gjennomsnitt
average ratings
37
Deltakervurderinger
Kjempebra
35
%
Bra
32
%
Ok
24
%
Ikke så bra
5
%
Dårlig
3
%
Kommentarer
04.05.2024
13.03.2024
Kursvurderinger