Beskriv bildet /  Fotograf:

Ved innføring av nye verktøy og endringer i organisasjoner, ser vi at god og effektiv kommunikasjon er en suksessfaktor. Tema på samlingen vil være å trene på det overordnede budskapet ved innføring av Helseplattformen, for god forankring og eierskap - og dermed sikre god formidling ovenfor sine målgrupper. 

Om dette kurset

Det settes opp 3 samlinger med små grupper på 10 personer fra ulike tjenesteområder.  Etter påmeldingfristens utløp vil listene gjennomgås slik at dette sikres.

Samlingene vil bli ledet av Engasjert Byrå.

Forutsetninger
Samling for enhetsledere,avdelingsledere og ressurspersoner i innføringprosjekt Helseplattformen.
Produsert av
Trondheim kommune
Kurssted
Engasjert byrå
Tid fra - til
02.04.2019 kl. 09:00-13:00
Tidsbruk
4 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
1 av 10
Påmeldingsfrist
19.03.2019