Illustrasjon Kompetanseledelse © Kongsbergregionen
Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Dette er en kursrekke på tre samlinger våren 2017. Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i Kongsbergregionen.


Om dette kurset

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av det digitale kurset og tre fysiske samlinger på Kongsberg i løpet av våren 2017.   Opplæringsløpet består av 3 fysiske samlinger, 6 digitale videoforelesninger og en arbeidsbok.  Kurset er åpent for deltagere fra de syv kommunene i Kongsbergregionen


Målsetting med kurset er at ledere skal kunne innarbeide strategisk kompetanseplanlegging som permanent ledelsesverktøy. .

 


I alle organisasjoner vil det være viktig å ha den kompetansen som trengs for å løse organisasjonens oppgaver og nå de målene som er satt for virksomheten. Organisasjoners målsetninger og rammeverk endres og påvirkes, og da må også organisasjons kompetanse henge med. 


Dette kurset gir en innføring i de begreper, verktøy og metoder som benyttes i strategisk kompetanseledelse. Det er utviklet for å være konkret og relevant for en leders hverdag. I løpet av kurset vil du lære å lage strategiske kompetanseplaner. Å lage en slik plan er også en forutsetning for å fullføre kurset. 


Kurset er utviklet i samarbeid mellom Kongsbergregionen og KS KonsulentForutsetninger
Ledere med personalansvar i kommunene i Kongsbergregionen
Produsert av
Kongsbergregionen
Kurssted
Krona - Sølvsalen
Tid fra - til
17.01.16 kl. 09:30 - 15:00
21.03.16 kl. 09:30 - 15:00
07.06.16 kl. 09:30 - 15:00
Tidsbruk
3 arbeidsdager + ca 3 dager med mellomarbeid
Beregnet arbeidsmengde
Hjemmearbeid og selvstudier må påberegnes, i tillegg til 3 kursdager
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 90
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger