Dette kurset skal alle nyansatte i Flesberg kommune gjennomføre i løpet av den første uken de er ansatt. Kurset tar deg gjennom de viktigste områdene du må kjenne til som ansatt i kommunen.

Kurset er delt inn i tre deler. Til slutt i kurset er det lagt opp en passeringstest.

Hvis du har spørsmål underveis, tar du kontakt med din nærmeste leder eller kolleger på arbeidsplassen din.

Om dette kurset

Kurset  går igjennom følgende temaer: 


Del 1 - Innledning
Del 2 - Retningslinjer og reglementer

  • Arbeidsreglement
  • Etiske retningslinjer
  • Retningslinjer for sykefravær
  • Bakgrunn og hensikt med HMS
  • Avvik, konflikthåndtering og varsling
  • Taushetsplikt og taushetserklæring

Del 3 - Informasjonssikkerhet

  • Generelt om bruk av datautstyr, databehandling


Til slutt i kurset er det lagt opp en passeringstest som man må bestå før man får anledning til å fullføre kurset og skrive ut et kursbevis. Noen av leksjonene inneholder video med lyd så du vil trenge høyttaler på din PC eller hodetelefoner. For å få et best mulig utbytte av kurset anbefaler vi deg å bruke nettleseren Google Chrome. For å starte kurset, velg "Start".

Last updated
18.04.2023
Prerequisites
Ingen forkunnskaper kreves
Produced by
Flesberg Kommune
Estimated time spent
1-2 timer
Course Type
Netcourse
Available seats
Unlimited
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings