Dette nettkurset gir deg som leder i Løten kommune oversikt over dine oppgaver i tilknytning til lønnsoppgjør og lønnsfastsettelse når noen skal ansettes

Om dette kurset

Du vil lære om: 

Løten kommunes lønnspolitikk

Dine oppgaver knyttet til vurderinger og innspill ved lønnsoppgjør


Last updated
08.09.2021
Prerequisites
Leder eller ansatt i Løten kommune
Produced by
Løten kommune, Personal/lønn
Coordinator
Estimated time spent
0,5
Course Type
Netcourse
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings