Målgruppe: Ledere/Avdelingsledere/Personalkonsulenter o.l som har ansvar for sykefraværsoppfølging. 

Kurs i sykefraværsoppfølging i HR-Portalen.

Om dette kurset

Kurs i sykefraværsoppfølging i HR-Portalen. Opplæring i bruk av

HR-portalen ved sykefravær og forebygging av sykefravær. Gjennomgang av

hvordan du oppretter sak, registrerer tiltak, sender inn oppfølgingsplan til

sykmelder/Nav og sikrer dokumentasjon.

Forutsetninger
Forkunnskaper: Grunnleggende kunnskap om sykefraværsoppfølging.
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Deltakere
Kurssted
Leütenhaven kursrom Nysgjerrig
Tid fra - til
03.12.2019 kl. 1330-1530
Tidsbruk
2 t
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
1 av 12